CÔNG TY CỔ PHẦN SANWA SEIMITSU VIỆT NAM
  • thumb-tack Ô số 2, tấng 1, tòa nhà HL Tower, số 6, ngõ 82, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
    Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • phone +84-(0)4-3226-2201
  • fax +84-(0)4-3226-2203
  • mail sales@sanwa-seimitsu.vn